ROZKŁAD  DNIA

Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.30 - 17.00

Czas realizacji podstawy programowej: 8.00 - 13.00

 

Godziny pracy poszczególnych grup:

Grupa I „ŻABKI”                   8.00 - 15.30

Grupa II „SKRZATY”             6.30 - 17.00

Grupa III  "BIEDRONKI”      7.00 - 16.00

 

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA

6.30-8.00

 • schodzenie się dzieci,
 • zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci,
 • prace w różnorodnych kącikach (np. przyrody, książki),
 • prace porządkowe,
 • kontakty indywidualne wynikające z potrzeb dzieci,
 • zabawy i gry dydaktyczne,
 • praca indywidualna z dzieckiem,
 • zabawy ruchowe,
 • czynności higieniczne przed śniadaniem;

8.00-8.30

 • śniadanie;

8.30-9.00

 • przygotowania do zajęć programowych;

9.00-10.00

 • zajęcia wynikające z realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i przyjętego programu wychowania przedszkolnego – oferty edukacyjne kierowane przez nauczycielkę do dzieci – zapewniające różne formy aktywności
  (z uwzględnieniem potrzeb i możliwości percepcyjnych dzieci);

10.00-11.30

 • pobyt na świeżym powietrzu (zabawy w ogrodzie, spacery, wycieczki);

11.30-12.00

 • czynności samoobsługowe przed obiadem (toaleta, mycie rąk);

12.00-12.30

 • obiad;

12.30-14.15

 • zabiegi higieniczne po obiedzie (mycie zębów),

 • różne formy relaksu poobiedniego (słuchanie muzyki, bajek, ćwiczenia wyciszające, gry stolikowe itp.),

 • swobodne działania w kącikach zainteresowań,

 • działania wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna
  lub w zespołach,

 • uczestnictwo w zajęciach dodatkowych;

14.15-14.30

 • czynności samoobsługowe – higieniczne przed podwieczorkiem;

14.30-15.00

 • podwieczorek;

15.00-17.00

 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,

 • gry i zabawy stolikowe,

 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym (w zależności od warunków atmosferycznych),

 • praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz z dziećmi wymagającymi zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych,

 • rozchodzenie się dzieci.

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf