WSPÓŁPRACA

Z Rodzicami w obszarach:

 • pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 • informowania na bieżąco o postępach dziecka,
 • uzgadnianiu wspólnych kierunków i zakresu działań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

Formy współpracy:

 • spotkania organizacyjno-informujące,

 • „zajęcia otwarte”, organizowane przez nauczycielki poszczególnych grup,
  a także specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe w ciągu roku
  szkolnego
   
 • spotkania indywidualne, grupowe są okazją do omówienia postępów dziecka, czy grupy, ewentualnie braków, niepokojących zjawisk etc. i wspólne ustalanie dalszych działań
   
 • działalność Rady Rodziców

 • imprezy i uroczystości – to okazja do pełnego uczestnictwa w zabawach
  z dziećmi, integracji rodziców i nawiązywanie więzi z placówką

Kalendarz imprez i uroczystości okolicznościowych
organizowanych przez Przedszkole Nr 8
w roku szkolnym 2018/2019

20.09.2018, godz. 10.00 –Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

12.10.2018, godz. 10.00Dzień Edukacji Narodowej

12.11.2018, godz. 10.00Święto Niepodległości

27.11.2018, godz. 10.00Pasowanie na przedszkolaka

26.11.2018, godz. 10.00Światowy Dzień Pluszowego Misia

06.12.2018, godz. 10.30Spotkanie z Mikołajem

grudzień 2018Jasełka w grupach

styczeń 2019Dzień Babci i Dziadka

28. 01.2019, godz. 9.00Przedszkolny Bal Karnawałowy

21.03.2019, godz. 10.00Powitanie Wiosny

22.03.2019, godz. 9.00Śniadanie z Zajączkiem Wielkanocnym

02.05.2019Święto Flagi w przedszkolu

maj 2019Grupowe uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty

03.06.2019  – Na Dzień  Dziecka - Wycieczka autokarowa

czerwiec 2019Uroczystość pożegnania dzieci z grupy „Biedronek”
                            odchodzących do szkoły

Uwaga: Harmonogram może ulec zmianom i modyfikacjom, o czym niezwłocznie poinformujemy Rodziców.

Z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Sopocie

Korzystamy z diagnostyki, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego przede wszystkim dla dzieci, ale także z zajęć warsztatowych dla nauczycieli i rodziców wg naszych potrzeb.

Od roku 2011 roku realizowany jest Sopocki Program Profilaktyki Logopedycznej dla dzieci 3-4 letnich. Zajęcia z profilaktyki logopedycznej prowadzone są w przedszkolu w grupie I i II przez logopedę z PPP w Sopocie.

Ze Szkołą Podstawową Nr 8 w Sopocie

Do niej trafia zdecydowana większość naszych absolwentów. W ramach naszej współpracy staramy się poprzez różnorodne działania (uczestnictwo w lekcji
w kl. I, warsztaty komputerowe dla przedszkolaków w pracowni szkolnej, występy dzieci z przedszkola i uczniów z kl. I, zabawy i ćwiczenia w szkolnej sali gimnastycznej etc.) „zapoznać” dzieci przedszkolne ze szkołą. Dzięki takiej współpracy nasi absolwenci śmielej i pewniej przekraczają próg szkoły.

Z różnymi instytucjami użyteczności publicznej

 • Młodzieżowym Domem Kultury
 • Policją
 • Strażą Pożarną
 • Szkołą Muzyczną
 • Muzem Sopotu
 • Państwową Galerią Sztuki
 • Towarzystwem Przyjaciół Sopotu
 • z Miniteką i Sopoteką
 • Strażą  Miejską
Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf