NASZ PERSONEL

Dyrektor

BOGUSŁAWA  OLEJNIK
licencjat z pedagogiki specjalnej
mgr pedagogiki – wczesna edukacja
nauczyciel dyplomowany

Nauczycielki w grupie „Żabek”

MAŁGORZATA  KRAKOWIAK
mgr pedagogiki nauczania początkowgo
nauczyciel mianowany

BOGUSŁAWA  OLEJNIK

Nuczycielki w grupie „Skrzatów”

MAŁGORZATA  PARTYKA
mgr z pedagogiki wychowania przedszkolnego
nauczyciel dyplomowany

AGATA  WEIWER
mgr z pedagogiki wczesnej edukcji
z językiem angielskim

n
auczyciel kontraktowy

Nauczycielki w grupie  „Biedronek”

JOLANTA  MIELKE                  
mgr pedagogiki wczesnej edukacji
nauczyciel dyplomowany

ANNA  ALBIN
licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej
studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekyjnej
nauczyciel dyplomowany

Nauczycielka języka angielskiego

AGATA  WEIWER
mgr wczesnej edukacji z językiem angielskim
nauczyciel kontraktowy

Pomoc nauczycielki AGNIESZKA BOGUMIŁ-TURSKA
Intendentka HANNA  KRAWCZYK
Kucharka AGNIESZKA  RUTYNA
Pomoc kucharki MONIKA  ŚLIWIŃSKA
Obsługa DANUTA  WILLMA
AGNIESZKA WŁODARCZYK
ANNA SZEWCZYK
WITOLD  LUDWIKOWSKI
Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf