NASZ PERSONEL

Dyrektor

BOGUSŁAWA  OLEJNIK
licencjat z pedagogiki specjalnej
mgr pedagogiki – wczesna edukacja
nauczyciel dyplomowany

Nauczycielki w grupie „Skrzatów”

EWA  TOMASZEWSKA
licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej       mgr pedagogiki ogólnej
nauczyciel dyplomowany

ANNA  ALBIN
licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej
studia podyplomowe w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
nauczyciel dyplomowany

Nuczycielki w grupie „Biedronek”

MAŁGORZATA  PARTYKA
mgr z pedagogiki wychowania przedszkolnego
nauczyciel dyplomowany

KLAUDIA  NOWICKA
licencjat z pedagogiki wczesnej edukacji
w zakresie wczesnej edukacji z tarapią… pedagogiczną

n
auczyciel stażysta

Nauczycielki w grupie  „Żabek”

ANNA  WYSZOMIRSKA                     
mgr sztuki, studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego z edukacją wczesnoszkolną
nauczyciel kontraktowy

BOGUSŁAWA  OLEJNIK

Nauczycielka języka angielskiego

MARTA  WĄSOWICZ
mgr filologii angielskiej
nauczyciel kontraktowy

Pomoc nauczycielki TERESA  RICHTER
Intendentka HANNA  KRAWCZYK
Kucharka AGNIESZKA  RUTYNA
Pomoc kucharki MONIKA  ŚLIWIŃSKA
Obsługa ANNA  SZAFIRSKA-RYBAK
AGNIESZKA  BOGUMIŁ-TURSKA
BOŻENA  SOBCZAK
JERZY  MARSZAŁEK
Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf