ZAJĘCIA DODATKOWE

Celem wzbogacenia oferty programowej w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe, opłacane przez organ prowadzący – Miasto Sopot:
 
  • gimnastyka korekcyjna (uczestniczą dzieci ze skierowaniem od lekarza ortopedy);

  • profilaktyka logopedyczna dla dzieci 3-4 letnich ;

  • terapia logopedyczna dla dzieci 5-6 letnich;

  • nauka języka angielskiego dla dzieci 3-4 letnich
    (dzieci 5-6 letnie w czasie realizacji podstawy programowej)

Ilustaracje: Ewa Poklewska-Koziełło; Projekt i wykonanie: STUDIOgraf